Аурата съдържа седем слоя

04/28/2015 - 16:25

       Аурата има 7 основни слоя, всеки от тях се отнася до физическото, умственото, емоционалното и духовното състояние на човека.  Тези слоеве предават информация между тялото чрез системата от чакри и непосредствената външна среда. Слоевете имат яйцевидна форма и са разположени един в друг. Всеки слой или ниво е енергийно поле с различна вибрация и кореспондира със съответната за него чакра.

 

          Е Т Е Р Н О   Т Я Л О     

    Първи слой на аурата. Може да се разглежда като мост между материалното тяло и фините тела. Свързано е с Първа чакра (коренна). Тъй като е най-близко до физическото тяло, то е най-плътното, но е на по-високо вибрационно ниво от физическото тяло.

    Етерното тяло дава жизненост и организацията на физическото тяло. То пропуска енергии от по-висшите тела надолу към нашето физическо съзнание. Това е слой, който съответства на физическия живот, като усещания, физическото удоволствие и болка, както и физическото здраве и благоденствие.

     Етерното тяло копира формата на физическото тяло и се простира на 1 до 5 см около него. То вибрира с честота 15 - 20 цикъла в секунда. Формата му е съставена от множество енергийни канали, наречени меридиани. Тези канали образуват мрежа върху която се крепят тъканите на физическото тяло. Всеки материален орган се вижда като кухина в етерното тяло. Нещо като образ-негатив на физическото тяло. Тази енергийната мрежа е първична и се появява преди физическото тяло. Тя е като шаблон, в който растат клетките на физическото тяло.

    Етерното тяло се намира в постоянно движение. Цвета му може да варира от белезникаво син до тъмносин. По-светлия цвят означава по-тънък етерен слой. При по-слабите и чувствителни хора е светло син, при по-грубите личности е по скоро сив. Този слой е невидим за повечето хора, въпреки че това е първото нещо което виждате, когато за започвате да практикувате гледане аура.

   Реагира на червения цвят и нота "до" и спада към физическото ниво на съществуване.

 

          Е М О Ц И О Н А Л Н О   Т Я Л О     

   Втори слой на аурата. Вибрира на честотата на емоциите и чувствата, и засяга емоционалния баланс като цяло. Свързан е с втора чакра - сакрална

 Макар че, се простира само от два до пет сантиметра от физическото тяло, то не копира формата на физическото тяло. Емоционалното тяло изглежда като меки цветни облаци от чисто вещество в непрекъснато движение, които изразяват пълния спектър на нашите емоции. Тези облаци променят цвета си спрямо промяната на емоциите, така че те описват предаваните вътрешни настроения.  Всички цветове на дъгата могат да бъдат видени тук, освен това емоционалния слой е този, в който могат най-лесно да се видят чакрите. Той показва тъмни петна или мътни и застинали области на местата, където съществуват емоционални блокажи и смущения в чувствата. По-трудно е да видите този слой на аурата, но с практика е възможно.

   Усещанията на емоционалното тяло включват пълната гама от емоции - от страх, омраза и скръб до обич, щастие и екстаз. Те също така включва пълната гама желания от напълно егоистични и разрушителни желания до висок духовен стремеж и желание за безкористна помощ.
Емоционалното съзнание се събужда предимно чрез стимулиране на желанието.

   Реагира на оранжевия цвят и нота "ре" и спада към физическото ниво на съществуване.

 

          М Е Н Т А Л Н О   Т Я Л О     

  Трети слой на аурата. Той е на още по-фин и с по-висока вибрация от емоционалния слой. Този слой е свързан с вибрационното ниво на мислите и умствените процеси, егото, както и личната сила. Има връзка с третата чакра (слънчевия сплит). Той показва мислите и нагласите на човека.

  Менталното тяло улеснява познавателната способност, умението да знаем. То ни дава способност да разпознавате и да имаме мисли, вярвания, идеи и по-високи психични способности.

 Този слой на аурата е енергията, която използваме да възнамеряваме или да променяме обстоятелствата, които ни заобикалят. Много хора смятат, това за магическият слой на аурата, защото това е мястото, където можете да създавате всичко което желае душата ви. Това е средство за изпълнение на съдбата ви и за тълкуване на пътя която ви води през целия живот.

  Менталното тяло се простира на 6 до 10 сантиметра от тялото. То е съставено от по-фина материя, от емоционалното тяло и обикновено се появява като ярка жълта светлина, излъчваща се от главата и раменете, и разширяваща се около цялото тяло. Светлината е по-силна и пулсира, когато човек се концентрира върху умствени задачи. Менталното тяло е структурирано тяло. То съдържа структурата на вашите идеи, отразяващи линейни процеси мислене и форми на мисълта ви. Колкото по-силни и по-вкоренени са тези мисли, толкова по-голяма е тяхното изражение в менталното тяло. Цветът на мисловните форми в менталния слой показва характера на емоциите ви, прикрепени към него.

  Менталното тяло може много трудно да се представи, тъй като хората са започнали да го развиват и да използват интелекта съзнателно съвсем наскоро.

 Менталното съзнание варира от разпознаването на специфичното, подробното, особеното до разпознаването на общото, всеобхватното, абстрактното.

 Менталното тяло се активизира чрез учение, изследване, четене, някои видове енергийни стимулации, както и някои практики за медитация.

  Реагира на жълтия цвят и нота "ми" и спада към физическото ниво на съществуване.

 

          А С Т Р А Л Н О   Т Я Л О      

   Четвърти слой на аурата. Свързано е с областите на изразяване на етерния, емоционалния и менталния слой. Има връзка с четвъртата чакра (сърдечна). То показва капацитета ви за условна и безусловна любов.

   Астралния слой се нарича мост между по-плътните, нисши вибрации на физическите нива и фините, по-висши вибрации на духовните нива. С други думи, астралния слой е не само разделителната линия, но и връзката на по-ниските три слоя с по-високите три. През този слой на аурата, преминава цялата енергия, която се движи от един свят към другия. Почти всички лечебни енергии идват от астралния слой, тъй като това е слой на любовта и условна и универсална, и е първия от духовните слоеве. Това тяло ви свързва с по-високи измерения на реалността. То е вратата към астралния свят.

   Голяма част от взаимодействието между хората се осъществява на астрално ниво. Големите цветни петна се разнасят в пространството между хората, някои приятни, а други не толкова. Тази разлика се усеща много добре. Например привидно двама души може да се избягват един друг, но на енергийно ниво провеждат бурна комуникация.

 Астралното тяло се състои от цветни облаци, по-красиви от тези на емоционалното тяло. Докато емоционалното има тенденция да имат един и същ набор от цветове, тук има и розова светлина на любовта. То се простира от 15 до 30 сантиметра от тялото.

   Когато хората се влюбват, могат да се видят красиви дъги розова светлина между техните сърца и се добавя красив розов цвят към нормалните златисти пулсации на хипофизната жлеза. От чакрите се разрастват нишки, които свързват двойката. Когато връзката приключи, тези нишки се късат и понякога причиняват силна болка.

  Емоционалния опит включва сънища, фантазии, преживявания извън тялото, преживявания близки до смъртта, халюцинации, въобръжение и визия.

   Астралното тяло се активизира чрез медитация. Също от психически техники за развитие, техники за пътуване извън тялото (астрално), шаманските практики, осъзнато сънуване, наркотици - особено психеделитици, определени практики пранаяма, някои видове травми, биохимични дисбаланси, както и някои видове енергийни стимулации.

   Реагира на зеления цвят и нота "фа" и спада към духовното ниво на съществуване.

 

          Е Т Е Р Е Н   Д В О Й Н И К        

    Пети слой на аурата. Свързан е с аспекти на физическото тяло. Има връзка с пета чакра (гърлена). Този слой е като огледало на етерния слой, освен това съдържа и всички форми на физическото тяло.

     Етерния двойник съдържа всички форми от физическите слоеве, нещо като техен чертеж. При заболяване първият слой се деформира и излиза извън баланс с физическото тяло. Тогава етерния двойник може да се използва за възстановяване на първият слой. В етерния двойник звука може да създава материя, затова използването на лечебни звуци може да въздейства на този слой, като променя определени вибрации на двойника. Така заболяванията могат да бъдат наблюдавани и лекувани в този слой и това да се предава надолу към физическото тяло.

  Той се простира на 30 до 60 сантиметра от тялото и обикновено се наблюдава като син цвят на кобалтов фон. Подобно на първия слой, той представлява образ-негатив на всички органи и по-долни слоеве. Така той придава форма на физическото тяло.

   За ясновидците шаблонните форми се виждат като ясни или прозрачни линии на син фон.

   Етерния двойник се активизира чрез звук.

   Реагира на синия цвят и нота "сол" и спада към духовното ниво на съществуване.

 

          С Е Л Е С Т И А Л Н О   Т Я Л О     

    Шести слой на аурата. Свързан е с просветлението. Има връзка с шеста чакра (третото око). То е съставено от светлина и известно също като интуитивно ниво, където имаме достъп до по-високо ителектуално познание, мъдрост и информация достъпна за колективното съзнание. Този слой дава достъп до по-висши чувства, мисли и манифестации. Това е нивото, на което изпитваме духовен екстаз. Това е слоя, който изразява връзката с Бог, Създателя или "Всичко което е" и където тече безусловната любов. Когато това тяло е развито чрез повишаване на информираността, личностното израстване и творческа визуализация, то може да бъде изключително мощно във свързването ни с нашата цел на живота и може да му даде много сила и балансирана перспектива.

   Селестиалното тяло се намира на 80 до 90 сантиметра от тялото. То е по-трудно да се види, тъй като цветовете му изглеждат като красива бляскава светлина от пастелни цветове и няма определена форма. Тази светлина има златисто-сребърен блясък. Този слой е доста различен от етерния двойник и е изграден от множество лъчи светлина.

  Селетиалното тяло се осъзнава чрез медитация и трансформация. Когато го достигнем ние достигаме точката "да бъдеш". Разбираме нашата връзка с Вселената. Започваме да виждаме светлина и любов във всичко, което съществува. Когато почувстваме, че ние сме едно с вселената, тогава сме повдигнали нашето съзнание до шесто ниво на аурата.

   Безусловната любов възниква, когато има връзка между отворената съдечна чакра и отворената селестиална чакра. Тогава ние комбинираме човешката любов към нашите братя, с духовната любов, която отива отвъд физическата реалност. Комбинирането на двете поражда безусловната любов.

    Реагира на индиговия цвят и нота "ла" и спада към духовното ниво на съществуване.

 

          К А У З А Л Н О   Т Я Л О    

    Седми слой на аурата. Свързан е с Божественото и универсалното съзнание. Има връзка със седма чакра (коронна). То съдържа плана на живота или "договора на душата" и отразява целия опит и преживявания, които душата е преминала през текущия живот.

    Каузалното тяло се отнася за текущата ни инкарнация и съдържа структурата на физическото тяло и всички чакри. То има най-чиста форма и изгражда връзката с Божественото, Създателя, "Всичко което е". С други думи това е мястото където ставаме едно с Вселената. Този слой е на такова ниво, каквото не може да бъде изпитано от ограничаваща гледна точка на егото ви. Това е най-силният и най-устойчив слой на аурата.

  Каузалното тяло се простира на около един метър около тялото и е съставено от фини златисти нишки светлина. То има форма на яйце. Външната му част е здрава и устойчива. По външната част се виждат цветни ленти светлина известни като ленти от минали животи. За по-слабо еволюирали души този слой е по-свит, докато при по развити души той се простива до всички области, до които трябва да има достъп душата. Този слой е с най-интезивна енергия. Много малко хора твърдят че са успели да видят този слой на аурата.

 

   Каузалното тяло се стимулира чрез специфични техники на медитация.

   Реагира на виолетовия цвят и нота "си" и спада към духовното ниво на съществуване.

 

   Източник: aura.newage.bg