Какво всъщност е злото и защо трябва да съществува?

06/13/2016 - 11:09

  Св. Силвестър не чу непочтителната му забележка, тъй като мислите му явно витаеха някъде далеч оттук. Той въздъхна:

 - Ах, да, злото, спомням си... Какво всъщност е злото и защо трябва да съществува? Понякога там горе спорим по въпроса, но то е велика загадка дори и за нас.

  Увлечен, той продължи с отсъстващ поглед:

 - Знаете ли, мои малки приятели, от гледна точка на вечността нещата изглеждат доста по-различни, отколкото в тленния живот. От гледна точка на вечността злото в края на краищата винаги трябва да служи на доброто. Тук има вътрешно противоречие. Злото винаги се стреми към власт над доброто, но не може да съществува без доброто и дори някога да успее да постигне пълна власт, то би трябвало да разруши точно това, над което иска да властва. Затова, скъпи мои, злото може да съществува само докато е несъвършено. Ако стане всесилно, би се унищожило само. И точно за това злото няма място във вечността. Вечно е само доброто, защото то съществува само по себе си и не съдържа в себе си противоречия...

     Из "Пунш на желанията" от Михаел Енде