Молитва за спокойствие

06/13/2016 - 10:37

"Господи, надари ме със силата да променя това, което мога да променя,
с търпението да приемам това, което не мога да променя,
и най- вече с мъдростта да различавам едното от другото"
Св. Франциск Азизски
Боже, направи ме оръдие на твоя покой;
където има омраза, да нося покой; 
където има обида, да нося прошка;
където има раздор , да нося единство;
където  има грешки, да нося истини; 
където има съмнение, да нося вяра; 
където има отчаяние, да нося надежда; 
където има мрак, да нося светлина; 
където има тъга, да нося радост.
О, Господи, направи така, 
че да не съм толкова утешаван, колкото да утешавам;
не толкова обичан, колкото да обичам;
не толкова разбиран, колкото да разбирам;
защото човек получава, когато дава;
намира, когато се себеотдава;
чрез прошката простен е;
а вечния живот открива в смъртта.