Писмени и устни преводи

Писмени и устни преводи от и на Испански език

 

Лични документи и кореспонденция

Дипломи, удостоверения, справки, текстове 

Фирмена кореспонденция и документация

Юридически документи – договори, нотариални актове и др.

Счетоводни документи

Медицински документи – епикризи, удостоверения и др.

 

Устни преводи от и на испански език на територията на гр. Бургас и околностите:

• Превод от и на испански език пред нотариус

• Превод от и на испански език при бизнес срещи и преговори

• Посрещане и придружаване на испаноговорящи по време на техния престой

• Други

 

Цените на устните преводи се формират на база час, като всеки започнат час се заплаща като цял, а при продължителност на ангажимента 8 чàса – на база договаряне.

Цените се отнасят за времето през което преводача е ангажиран,  независимо, че не превежда през цялото време.

Заявка за устен превод се дава минимум 3 дни преди датата на извършването му. Клиентът трябва да посочи тематиката на устния превод и да предостави материали, когато е възможно.

 

телефон за връзка: 0878 123 324

email: kremenaa@hotmail.com