Църквата днес

06/23/2016 - 08:32

   Когато човекът бил още малко дете, баба му често му говорела:

 - Внучето ми, когато пораснеш голям и усетиш, че ти е станало тежко на душата – иди в църквата, там винаги ще ти олеква и ще се чувстваш добре...

 Минали години, пораснал човекът. И в един момент животът му наистина станал непоносим. Спомнил си тогава той съвета на своята баба и отишъл в църквата. А там към него се приближил непознат и му казал:

 - Не дръж така ръката си!

 - Не стой там! – обадил се втори.

 - Не си облечен подходящо! – викнал му трети.

 - Неправилно се кръстиш! – придърпвайки го за ръкава, го смъмрил четвърти...

  Накрая към него се приближила една жена и му казала:

 - Излез от храма и си купи книжка с обяснения за това, как да се държиш в църквата и като ги научиш, ела отново...

   Излязъл човекът навън, седнал на близката пейка и тъжно заплакал. Тогава чул глас:

 - Какво ти е, дете мое? Защо плачеш?

   Повдигнал човекът смутено лице и видял пред себе си самият Христос:

 - Господи, не ме пускат в църквата!...

    Прегърнал го Бог и тихо отвърнал:

 - Не плачи синко! И мен отдавна не ме пускат там...

     Източник: www.spiralata.net