Този сайт е предназначен за хора, стремящи се към осъзнаване,

     личностно израстване и взаимопомощ.

                 Благодаря ви!