Бог

вторник, August 18, 2015 - 15:45

неделя, December 21, 2014 - 10:15

   Ето го пътят към освобождение от болки и грижи:

Така да мислиш, сякаш всяка твоя мисъл ще бъде гравирана с огън на небето, та всички да могат да я четат.

Subscribe to RSS - Бог